02. TI-EPISST - ALLPAS LEIVA03. TI-EPISST - ESPINOZA PECHO04. TI EPISST - MAMANI ALBORNOZ05. TI EPISST - PUENTE FERNANDEZ06. TI EPISST - QUISPE FLORES07. TI EPISST - TINEO ZAMORA